Välkommen till Konstföreningen Didaktus

Konstföreningen Didaktus, som är en konstförening för Lunds gymnasieskolor och för Komvux i Lund, bildades 2007 som Vipans konstförening. Efter det att ledamöterna i föreningen splittrades över flera kommunala skolor spred sig även föreningen till Komvux och Polhemskolan och bytte namn till Konstföreningen Didaktus.

Gå direkt till våra kommande utställningar genom att klicka här.

Annonser