Välkommen till Konstföreningen Didaktus

Konstföreningen Didaktus, som är en konstförening för Lunds gymnasieskolor och för Komvux i Lund, bildades 2007 som Vipans konstförening. Efter det att ledamöterna i föreningen splittrades över flera kommunala skolor spred sig även föreningen till Komvux och Polhemskolan och bytte namn till Konstföreningen Didaktus.

Gå direkt till våra kommande utställningar genom att klicka här.